FIJN WONEN

AAN DE SLAG VOOR (NOG) FIJNER WONEN

Zaandam-Oost moet een gebied zijn waar bewoners fijn, gezond en veilig wonen, werken en verblijven. Daarom willen we een breder woningaanbod, veel verschillende mensen in de wijk en diverse soorten winkels en voorzieningen. Het moet een plek worden waar je kunt spelen, bewegen en fietsen. Een schone, groene omgeving helpt hierbij.

Leefbaarheid (Korte termijn)


BEWONER AAN ZET

Via Bewoner aan Zet kunnen bewoners uit de wijken Poelenburg en Peldersveld plannen indienen via de website www.bewoneraanzet.nl om hun buurt leuker, veiliger en socialer te maken. De plannen die de meeste stemmen krijgen kunnen vervolgens worden uitgevoerd.

BEWONERSTEAMS

In de bewonersteams bestaat uit mensen die zich inzetten voor hun wijk en de omgeving. Het doel is om samen de openbare ruimte te verbeteren, bijvoorbeeld door elkaar aan te spreken als vuil verkeerd wordt geplaatst. In de toekomst is het doel dat teams in een bepaald gebied gaan werken en elkaar kunnen afwisselen. Door meer verbondenheid tussen de teams hopen we nog meer samen te kunnen bereiken in de wijken.

DE BUBBEL

De Bubbel is een buurthuis bij de flat Brandaris, waar bewoners samen activiteiten organiseren. De ruimte van De Bubbel is dit jaar opgeknapt en alle voorzieningen werken nu goed. Er is een agenda met een doorlopend programma en verschillende groepen maken nu gebruik van de ruimte. De Bubbel kan dienen als een goed voorbeeld voor de andere buurtontmoetingsplekken die nog moeten komen.

POELENBURG BEACH

Poelenburg Beach is het strand voor en door buurtbewoners. Het bestaat nu al drie jaar en is jaarlijks geopend tussen mei en oktober. Bewoners en organisaties kunnen hier zelf activiteiten organiseren. Op dit moment is het nog niet zeker of Poelenburg Beach in de zomer van 2024 terugkomt, vanwege nieuwe woningen die op deze plek worden gebouwd. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar nieuwe locaties, het beheer en de faciliteiten.

Woningbouw (LANGE TERMIJN)


SPAGHETTIFLAT / JASPERSTRAAT 

Op deze plek worden eerst 117 huurwoningen gesloopt en daarna komt er nieuwbouw voor terug. In totaal worden er 320 sociale huur-, middenhuur- en koopwoningen gebouwd. Daarnaast komen er parkeerplekken en groen in de omgeving.

LINNEAUS- EN KRAAKSTRAAT

Op deze locatie wordt momenteel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van renovatie of sloop en vervolgens nieuwbouw van 63 sociale huurwoningen. Ook wordt de herinrichting van de openbare ruimte bekeken. Daarna volgt een stedenbouwkundige studie. Mogelijk is er ook ruimte voor een nieuwe school bij de Kraakstraat, dit wordt verder onderzocht. Begin 2024 is er meer bekend.

FLEXWONEN SPORTPARK POELENBURG

Voor het Flexwonen Sportpark Poelenburg onderzoeken we de haalbaarheid van het snel bouwen van ongeveer 200 tijdelijke woningen. Deze flexwoningen zullen bestaan uit 1- en 2-kamerwoningen voor jongeren uit Poelenburg, MBO-studenten, statushouders en mensen die snel een woning zoeken. Momenteel wordt onderzocht of dit financieel mogelijk is. Als dat het geval is, volgt een samenwerkingsovereenkomst en wordt het plan verder uitgewerkt.

En verder


RUIMTELIJK-PROGRAMMATISCH KADER ZAANDAM-OOST 

We willen de ontwikkelingen in Zaandam-Oost goed in kaart brengen en versnellen. We werken aan een plan om een duidelijk overzicht te krijgen van de projecten en de omgeving.

Er is al een plan gemaakt voor de ontwikkeling van Zaandam-Oost. Met experts en belanghebbenden zijn bijeenkomsten georganiseerd om duidelijkheid te krijgen over het gebied. Deze helpen bij het begrijpen van bouwmogelijkheden, verbeteringen aan woningen, verminderen van scholen, voorzieningen, werkgelegenheid, recreatie, toerisme en vervoer. Later kijken we naar groen, biodiversiteit en water als verbindend element.

VOLKSHUISVESTINGSFONDS II

De overheid opent voor de tweede keer het Volkshuisvestingsfonds om kwetsbare wijken te verbeteren. Gemeenten kunnen investeren in woningen, de omgeving en openbare ruimte.  woningkwaliteit, leefomgeving en openbare ruimte. De focus ligt op particuliere woningen, zoals verbetering, verduurzaming, transformatie, sloop/nieuwbouw en aankoop door corporaties. Aanvragen mogen ook maatschappelijke voorzieningen, openbare ruimte en projectkosten bevatten. We doen mee met deze aanvraag vanuit het Pact.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl