Veiligheid

Een veilige wijk

Zaandam-Oost moet fijn en veilig zijn voor iedereen. Hier moeten kinderen nu en later alle kansen hebben om hun dromen waar te maken en zich vrij te ontwikkelen. Om dit te bereiken, moet de overheid duidelijke regels stellen tegen overlast en criminaliteit. Bewoners moeten hun wijk als prettig en veilig ervaren. Met deze aanpak willen we voorkomen dat een criminele loopbaan aantrekkelijker is dan een opleiding of werk.

We pakken veiligheidsproblemen aan door snel te reageren op signalen, regelmatig aanwezig te zijn in wijken en zichtbaar te zijn voor bewoners. We voeren controles, interventies en onderzoek uit om criminele netwerken te verstoren. Onze aanpak omvat twee plannen:

1. Aanpak van fraude, asociaal parkeer- en rijgedrag en aanpak huiselijk geweld en drugshandel op straat.
2. Verstoren van invloedrijke criminele netwerken. Door een integraal interventieteam met inzet op witwassen, drugshandel, uitbuiting en illegale arbeid.

PRJOECTEN & INTERVENTIES

FRAUDEBESTRIJDING

We willen fraude met wonen, belastingen en uitkeringen voorkomen. We onderzoeken bijvoorbeeld fraude met uitkeringen, de Covid-maatregel TOZO, en de juistheid van vergunningen en het bestaan van bedrijven. Hiervoor gaan het Sociaal Wijkteam, Jongerenloket, Inkomensconsulenten, Afdeling Stedelijke Toegang en MCC nauwer samenwerken. We plannen projecten om structurele overlast in bepaalde straten aan te pakken, zoals overbewoning en illegale verhuur.

HANDEL IN VERDOVENDE MIDDELEN

We doen het hele jaar door drugscontroles met speurhonden in bedrijfspanden, huizen en opslagruimtes. In het laatste deel van het jaar voeren we meer controles uit, vooral gericht op vuurwerk en daarnaast op drugs.

INTERVENTIETEAM

Vanaf januari 2023 voert het Interventieteam maandelijkse controles uit in samenwerking met de politie, UWV, NLA (arbeidsinspectie), Douane, Omgevingsdienst en de Gemeente Zaanstad. Ze onderzoeken verschillende gebieden om criminaliteit actief te bestrijden, met als doel de leefbaarheid te verbeteren en een duidelijk signaal aan de jeugd te geven dat misdaad niet loont. Het team heeft afgelopen jaar al succesvol samengewerkt en veel resultaten bereikt. Ze breiden hun werkgebied uit naar Zaandam-Oost, wat ook een toename in capaciteit en mogelijkheden voor grootschaligere projecten met zich meebrengt.

RIEC

Het RIEC is het Regionaal Informatie en Expertisecentrum waar partners van overheidsinstanties samenwerken in de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Uniek in Nederland is dat Zaandam-Oost sinds 2023 een handhavingsknelpunt heeft op drie thema’s: verdovende middelen, glazenwassers en Zaandam-Oost. Dankzij convenanten mogen aangesloten partners eerder gegevens uitwisselen voor een groot gebied, in dit geval Zaandam-Oost. Sinds de invoering van het knelpunt zijn er al veel resultaten bereikt. Samen met partners worden casussen besproken en onderzocht, waarbij verschillende instanties zoals de gemeente, belastingdienst en douane betrokken kunnen worden. Het uitwisselen van gegevens onder de vlag van het RIEC versnelt het opbouwen van dossiers en het gezamenlijk uitvoeren van acties.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl