Gezondheid

Gezondheid

We willen graag dat inwoners van Zaandam-Oost zich even gezond voelen als in de rest van de stad. Dat zij weinig last hebben van angst en depressie en dat er even weinig overgewicht bij jeugd en volwassenen is als in de rest van de stad.

Uit onderzoek blijkt dat inwoners in Zaandam-Oost minder gezond leven en meer risico lopen op problemen dan mensen in andere delen van Zaanstad. Dit komt door zaken zoals overgewicht, weinig beweging, ongezonde voeding, roken, stress, en andere uitdagingen. Er is ook meer behoefte aan geestelijke gezondheidszorg in vergelijking met andere delen van Zaanstad.

De plannen in het Pact zijn ervoor om te zorgen dat mensen in Zaandam-Oost een gezonde levensstijl hebben. Met extra aandacht voor jongeren, zodat de volgende generatie gezond opgroeit. We pakken dit aan met verschillende initiatieven. Zoals bijvoorbeeld meer beweegactiviteiten in de wijk en een sportpas.

We proberen op verschillende gebieden tegelijk iets te doen, omdat gezondheid en hoe je leeft met elkaar te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan werk, opleiding en vrienden. Een goede samenwerking tussen organisaties is daarbij belangrijk.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl