jeugd

GELIJKE KANSEN VOOR ALLE KINDEREN

We willen de kansen voor kinderen in Zaandam-Oost vergroten. Daarom zijn er plannen voor kinderen tot 12 jaar en jeugd vanaf 12 jaar. We zijn nu bezig met de uitbreiding van de plannen voor alle wijken in Zaandam-Oost.

Kinderen tot 12 jaar 

De plannen voor de ontwikkeling van kinderen van voor de geboorte tot 12 jaar richten zich op drie belangrijke onderwerpen: de taalontwikkeling van kinderen, de betrokkenheid van ouders, en het bijbrengen van burgerschap.

Moeders van Zaandam 

Moeders van Zaandam ondersteunt zwangere vrouwen vanaf 10 maanden en ouders met jonge kinderen tot 2,5 jaar in kwetsbare omstandigheden. Stress is schadelijk voor de ontwikkeling van een (ongeboren) kind. Daarom richt de aanpak zich op het direct verminderen van stress bij de moeder. Met name verloskundigen hebben acht casussen aangemeld, waarvan vier bij Moeders van Zaandam. De overige vier worden opgepakt door samenwerkende partijen.

Zaanse aanpak

De ‘Zaanse Aanpak’ is voor ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar. De aanpak bestaat uit opeenvolgende interventies. Het gaat hierbij om spelenderwijs ontwikkelen, waarbij de nadruk ligt op kennis overdragen aan ouders. Dit wordt toegepast bij Ouder en Kind Club, Dreumes Spel aan Huis, Spel aan Huis en Voorlezen Thuis. Het doel is dat zoveel mogelijk kinderen daarna deelnemen aan het traject van Voorschoolse Educatie.

Pageturner: 3 groepen

'Pageturner' is in het voorjaar van 2023 begonnen als proef. Het is bedoeld voor ouders die weinig of niet voorlezen. Ouders met kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar gebruiken digitale prentenboeken waarmee ze de taalontwikkeling van een kind stimuleren. Er zijn drie groepen gestart: op twee peuterspelen locaties en bij een kleuterklas in Poelenburg/Peldersveld.

Brugfunctionarissen

De brugfunctionaris wordt na de start op zeven basisscholen in Poelenburg en Peldersveld nu ook ingezet op andere scholen in Zaanstad. Scholen zijn ingedeeld in a, b of c, afhankelijk van de problematiek. A is hierin de zwaarste categorie. Alle scholen in Zaandam-Oost vallen in de A-categorie, het Pact richt zich hierop.

Verlengde leertijd

Op zeven basisscholen in Poelenburg en Peldersveld is de tijd die kinderen naar school gaan verlengd met 2,5 uur. Hierdoor krijgen kinderen meer kans om zich te ontwikkelen. Ook op andere basisscholen wordt de leertijd verlengd met 2,5 uur. Op vier basisscholen in Poelenburg en Peldersveld wordt dit zelfs 5 uur. 

Kinderwerk op School

Op twee basisscholen geeft het Sociaal Wijkteam ‘Kinderwerk op School’, misschien wordt dat uitgebreid naar vier scholen. In kleine groepen krijgen kinderen na schooltijd les in koken, sporten, tekenen en maken ze foto’s en video’s. Zo leren zij nieuwe dingen. Ouders maken ook kennis met het Sociaal Wijkteam en ontdekken welke hulp het team kan bieden.

Broodjesfabriek

Sinds november 2022 krijgen kinderen op elf basisscholen in Zaandam-Oost twee keer per week een gratis lunch. Het Sociaal Wijkteam zorgt hiervoor, met hulp van vrijwilligers en bewoners die meedoen aan een participatietraject.

Jeugd vanaf 12 jaar

De plannen voor jongeren van 12 jaar en ouder zijn gericht op: het ontdekken van talent, gezond en veilig opgroeien, en voorbereiding op studie en werk.

Samen met verschillende organisaties, zoals Jongerenwerk, Sportbedrijf, FluXus, Jongerenloket, SK Coaching en Studiezalen wordt er gekeken naar lopende activiteiten, trends, en eventuele problemen.

Zaanse Experience

Iedere schoolvakantie organiseren Sportbedrijf Zaanstad, Jongerenwerk, FluXus, JOGG en Feaz de Zaanse Experience. Hierbij zijn er gratis sport-, spel- en cultuuractiviteiten, met aandacht voor gezondheid. Ze kijken nu of ze meer activiteiten kunnen organiseren voor jongeren vanaf 12/13 jaar.

Talentontplooiing

In de Studiezalen bij Pascal Zuid en het Zuiderzee College krijgen leerlingen twee keer per week huiswerkbegeleiding en lifecoaching. In de Jongerenwinkels in wijkcentra De Poelenburcht, de Zuidhoek en Kleurrijk komen iedere week rond de 150 jongens en meiden van groep 7/8 tot 16+. Ze werken met jongerenwerkers aan het ontwikkelen van hun talenten door activiteiten, workshops en trainingen.

SK Coaching en Jongerenwerk van het Sociaal Wijkteam Dock organiseren samen (sport)activiteiten. Het doel is het aanleren van vaardigheden en het versterken van normen en waarden. SK Coaching coacht en begeleidt jongeren uit de wijk. Zij gebruiken sport om gemakkelijk in contact te komen met de jongeren. Tot ten minste 2025 organiseert SK Coaching deze activiteiten in de wijken van Zaandam-Oost.

Gezond en veilig opgroeien

Met Gezonde School/Fris op School willen we jongeren aanmoedigen om gezonde keuzes te maken. Zo was er een bijeenkomst van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) bij het Zuiderzee College en bij de Albert Heijn aan het Koningin Julianaplein om de eetomgeving op school gezonder te maken.

Girlzz wil meiden empoweren door ze weerbaarder te maken en meer zelfbewust.

Er worden activiteiten en uitjes georganiseerd om hun wereld te verbreden. Zo zijn ze bijvoorbeeld naar Corpus Leiden geweest.

Preventie met gezag

De overheid heeft geld beschikbaar gesteld voor de aanpak van jongeren die dreigen af te glijden naar criminaliteit. Het doel is om te voorkomen dat jongeren verkeerde keuzes maken, zich richten op het verwerken van negatieve gevoelens en herhaling van strafbare feiten te voorkomen. Het plan richt zich op onacceptabel gedrag, een persoonsgerichte aanpak, het stoppen van de instroom in criminele (familie)netwerken en het betrekken van justitie in de wijk. Dit plan wordt in samenwerking met partners opgesteld. Later komt er ook een plan voor preventie op school en online.

Kwalificatie & arbeidsmarkt

We willen jongeren helpen bij het ontdekken van goede banen en stages door middel van loopbaanoriëntatie. We brengen jongeren in contact met bedrijven, zorgen dat ze meer weten over verschillende beroepen en werken aan betere betrokkenheid van ouders.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl