Meertaligheid                            is een kans

Je kind helpen om meertalig op te groeien? Ontdek de 8 adviezen.

Op deze pagina lees je 8 adviezen over meertalig opvoeden. Selecteer hieronder de gewenste taal:

ARABISCH

BULGAARS

TURKS

Nederlands


Hoe adviseer je (toekomstige) ouders van kinderen die meertalig opgroeien?

Handboek voor professionals

Download posters & Folders

Bekijk de online E-learning1. PRAAT MET JE KIND VANAF HET EERSTE BEGIN

De baby in je buik kan je stem al horen als hij 5 maanden oud is.

Je kind leert praten door jou te horen praten. Je kind went aan je stem. Dat schept een band. En zo start de ontwikkeling van de taal.

WAAROM IS DIT BELANGRIJK? 

Het is goed dat ouders zoveel mogelijk praten met hun kind. Dat is goed voor de band tussen ouder en kind. Het is ook een goede start van de taalontwikkeling. Een kind leert praten door de ouders te horen praten. Dat begint al in de buik. Als de moeder vijf maanden zwanger is hoort de baby al haar stem.

Ook na de geboorte maken ouders veel contact met hun kind. Dat gebeurt door aankijken, vasthouden, aanra­ken, eten geven en verzorgen. En óók door te praten en te reageren op de geluidjes die een baby maakt. Een kind heeft de verschillende klanken nodig om daarna woordjes te kunnen zeggen. Een kind leert de taal begrijpen als de ouder rustig praat. En als de ouder woordjes en zinnen vaak herhaalt. Een kind moet woorden heel vaak horen om zelf woordjes te gaan zeggen. Zo stimuleren ouders de taalontwikkeling van hun kind.

Liever in een andere taal lezen? 

ARABISCH BULGAARS TURKS

2. PRAAT MET JE KIND IN JE BESTE TAAL

In je beste taal maak je langere zinnen. Ook gebruik je moeilijkere woorden. En je gebruikt meer verschillende woorden.

Je beste taal is de taal waarin je de meeste woorden kent. Je kind leert een taal door deze te horen en na te zeggen. Praat daarom veel met je kind. Een goed voorbeeld van de taal geeft een goede basis voor het leren van het Nederlands.

WAAROM IS DIT BELANGRIJK? 

Kinderen leren de taal door de woorden en zinnen na te zeggen die ze veel en vaak horen. Het is goed dat ouders met hun kinderen praten in de taal die zij het beste spreken. In je beste taal kan je beter zeggen wat je precies bedoelt. In je beste taal maak je langere zinnen. In je beste taal gebruik je moeilijkere woorden. En je gebruikt meer verschillende woorden. Deze taal leert een kind dan ook goed.

Ouders moeten met hun kind niet praten in een taal die ze zelf niet goed spreken. Het kind leert de taal dan niet goed. Een kind leert het beste de taal die de ouders ook goed spreken. Dat vormt een goede basis voor het leren van het Nederlands, de onderwijstaal.

Sommige ouders spreken twee talen even goed. Kies dan in welke taal je met je kind wilt praten. Het is voor de taalontwikkeling van een kind geen probleem om met meer talen op te groeien.

De taal die ouders spreken is belangrijk voor een kind. Elke taal is net zo waardevol als een andere taal. Het is daarom belangrijk dat op de peuterspeelzaal en  de basisschool de eigen taal en cultuur er ook mag zijn. Dan voelt een kind zich vrij om ook de taal van thuis te gebruiken. Een kind leert dan ook het Nederlands sneller en beter.

Liever in een andere taal lezen?

ARABISCH BULGAARS TURKS

3. PRAAT VEEL MET JE KIND, EN PRAAT IN GOEDE ZINNEN

Kinderen kunnen goed met meer talen opgroeien. Meertalig opgroeien heeft veel voordelen.

Praat met je kind in de taal die je zelf het beste spreekt. Het is niet erg als je daarbij een woord uit een andere taal gebruikt. Herhaal woorden en gebruik verschillende woorden. Zo leert je kind de taal het beste.

WAAROM IS DIT BELANGRIJK?

Kinderen leren een taal goed als ouders veel en vaak met hen praten. Het is goed als ouders met hun kind praten in de taal die ze zelf het beste spreken. Hun kind hoort dan veel verschillende woorden en zinnen. Woorden komen vaak terug en op verschillende manieren. Woorden herhalen en woorden afwis­selen helpt een kind om taal te leren.

Een kind dat één taal goed leert, kan ook een andere taal, het Nederlands, snel leren. Een goede taalontwikkeling in één taal is de basis om het Nederlands goed te leren.

Kinderen kunnen goed met meer talen opgroeien. Het is voor de taalontwikkeling van een kind geen probleem dat er in de omgeving van het kind meer talen worden gesproken. Met meer talen opgroeien is normaal en heeft veel voordelen. Het is wel belangrijk dat een kind die talen goed en veel hoort, en ook van verschillende personen.

Een kind dat met meer talen opgroeit kent vaak minder Nederlandse woorden dan een kind dat alleen met het Nederlands opgroeit. Een kind dat met meer talen opgroeit kent uit de verschillende talen bij elkaar opgeteld vaak wel veel woorden.  

De taal die kinderen thuis van hun ouders leren is dus heel belangrijk. Het is de basis om het Nederlands, de onderwijstaal te leren.. Tussen de ouders, het kind en de professionals staat de communicatie centraal. Het is belangrijk dat iedereen moeite doet om de ander te begrijpen. Zo begint een goede samenwerking en dat is goed voor de schoolloopbaan van het kind.

Liever in een andere taal lezen?

ARABISCH BULGAARS TURKS

4. DOOR VOORLEZEN OF VERTELLEN, LEERT JE KIND VEEL VERSCHILLENDE WOORDEN  

Ook leert je kind zo woorden die buiten jouw eigen omgeving voorkomen

Om taal goed te kunnen leren, moeten kinderen veel verschillende woorden horen. Voorlezen of vertellen doe je in je beste taal. Je kunt ook samen naar digitale prentenboeken luisteren.

WAAROM IS DIT BELANGRIJK?

Kinderen moeten de taal goed leren. Het is belangrijk dat kinderen veel verschillende woorden horen. In boeken komen veel meer verschillende woorden voor dan in gesprekjes. De ouders kunnen met een baby al samen boekjes bekijken en over plaatjes vertellen. Later kunnen ze een boekje voorlezen in de taal die zij het beste kennen.

Het is goed  en gezellig om elke dag even voor te lezen. Of samen naar een prentenboek te kijken en daar telkens de woorden bij te noemen.  Of samen liedjes te zingen of verhaaltjes te vertellen. Zo leert een kind weer nieuwe woorden.

Als een kind veel verschillende woorden leert dan is dat goed voor later op de peuterspeelzaal en de basisschool. In de boekjes staan vaak meer abstracte woorden, zoals meer en minder. Dat sluit goed aan op de taal die de juffen en meesters op school spreken.

Ouders lezen voor in de taal die zij het beste spreken. Kinderen leren hier veel nieuwe woorden van. Ouders kunnen samen met hun kind praten over het prentenboek. Een kind kan ook naar een Nederlandstalig digitaal prentenboek kijken en luisteren. Ouders kunnen ook samen met hun kind naar de digitale prentenboeken van Bereslim kijken en luisteren.

Liever in een andere taal lezen?

ARABISCH BULGAARS TURKS

5. ZORG DAT JE KIND NEDERLANDS HOORT VANAF EEN JONGE LEEFTIJD

Vanaf de vijfde maand van de zwangerschap tot de leeftijd van 7 jaar leert een kind een taal het makkelijkste en het snelst.

Praat met je kind in je beste taal. Deze taalbasis helpt bij het leren van het Nederlands. Het is goed als je kind vanaf jonge leeftijd het Nederlands hoort. Bezoek daarvoor met je kind plekken waar veel Nederlands wordt gesproken.

WAAROM IS DIT BELANGRIJK?

Vanaf de vijfde maand van de zwangerschap tot de leeftijd van 7 jaar leert een kind talen heel makkelijk. Dat is de taalgevoelige periode. De meeste kinderen leren in deze periode een taal bijna vanzelf. Het is wel nodig dat een kind die talen veel hoort. Als kinderen al vroeg het Nederlands horen, dan leren ze ook het Nederlands snel. Dat is belangrijk want het Nederlands is de onderwijstaal.

Ouders kunnen er voor zorgen dat hun kind al vroeg Nederlands hoort spreken. Ouders kunnen met hun kind naar de ouder en kind inloop in het buurthuis gaan. Ze kunnen ook naar de speeltuin en naar het voorleesuurtje van De Bieb gaan.

Kijken en luisteren naar digitale prentenboeken in het Nederlands helpt ook. Net als kijken naar Nederlandse kinderprogramma’s zoals Sesamstraat, het Zandkasteel of het Klokhuis. Vanaf de leeftijd van 2,5 jaar mag een kind naar de peuterspeelzaal.

Als de ouders thuis een andere taal spreken dan het Nederlands kunnen kinderen in Zaanstad naar de peuterspeelzaal. Ze kunnen elke week vier dagdelen naar de peuterspeelzaal. Op de peuterspeelzaal hoort een kind veel Nederlands en leert het veel nieuwe woorden.

Liever in een andere taal lezen?

ARABISCH BULGAARS TURKS

6. GEEF JE KIND DE BESTE KANSEN OM HET NEDERLANDS GOED TE LEREN

Dit kan door je kind naar peuterspelen te laten gaan.

Je kind moet het Nederlands veel horen en oefenen. Bij peuterspelen leert je kind het Nederlands door samen te spelen, te praten en boekjes te lezen. Dit geeft je kind een goede start op school.

WAAROM IS DIT BELANGRIJK?

Vanaf de vijfde maand van de zwangerschap tot de leeftijd van 7 jaar leert een kind talen makkelijk en snel. Op de peuterspeelzaal horen kinderen al vroeg het Nederlands. Nederlands is de onderwijstaal. De pedagogisch medewerkers leren een  kind het Nederlands door samen te spelen en te praten. En ook door rijmen, zingen, en boekjes te lezen. Op de peuterspeelzaal leren kinderen al veel woorden die ze later op school ook nodig hebben. Dit geeft een kind een goede start op school.

Als de ouders thuis een andere taal spreken dan het Nederlands kunnen kinderen in Zaanstad naar de peuterspeelzaal. Ze kunnen elke week vier dagdelen naar de peuterspeelzaal. Op de peuterspeelzaal hoort een kind veel Nederlands en leert het veel nieuwe woorden.

Liever in een andere taal lezen?

ARABISCH BULGAARS TURKS

7. LEER ZELF GOED NEDERLANDS PRATEN

Zo kan je praten en samenwerken met de begeleiders van je kind.

Als je zelf goed Nederlands praat, kan je de ontwikkeling van je kind beter volgen. Ook kun je je kind dan helpen bij school of sport.

WAAROM IS DIT BELANGRIJK?

Ouders gaan met hun baby het consultatiebureau. Ze praten met de jeugdarts of met de verpleegkundige over hun kind. Ze praten ook met de pedagogisch medewerker op de peuterspeelzaal. Later praten ze op de basisschool met de juf of meester van hun kind. Als ouders ook Nederlands spreken, begrijpen ze elkaar beter. Zij kunnen dan goed over hun kind praten

en samenwerken met de juf of de meester. Ze kunnen afspraken maken over hoe zij hun kind thuis het beste kunnen helpen. Zo kunnen ze  ook de ontwikkeling van hun kind goed volgen.

Als ouders zelf geen Nederlands spreken moet een  kind vaak vertalen. Bijvoorbeeld bij de huisarts. Dat is voor een kind soms lastig. Het is dus belangrijk dat ouders zelf ook Nederlands leren.

Het is fijn als  professionals waarderen dat ouders in het Nederlands willen praten. Ook al spreken ouders het nog niet zo goed. Het positieve contact tussen ouders en professionals staat centraal. Hulpmiddelen als een vertaalapp, plaatjes en gebaren kunnen daar goed bij helpen.

Ouders kunnen bij het Sociaal Wijkteam informatie vragen over taallessen in de buurt. Ouders kunnen ook het Informatiepunt van De Bieb bellen of appen: 075 6172252

Liever in een andere taal lezen?

ARABISCH BULGAARS TURKS

8. WEES EEN VOORBEELD VOOR JE KIND

Wat kinderen elke dag zien in hun leven, vinden ze normaal.

Je kind doet jou na. Wat jij zegt is normaal voor je kind. Als jij zelf Nederlands leert, helpt dat bij zijn of haar ontwikkeling. Jij bent dan een goed voorbeeld voor je kind.

WAAROM IS DIT BELANGRIJK?

Ouders zijn altijd een voorbeeld voor hun kind. Door het Nederlands te leren zijn ouders beter in staat om actief deel te nemen aan de samenleving. Ook kunnen ze actief zijn in hun directe omgeving, zoals bijvoorbeeld op school. Zo geven ouders hun kind een positieve boodschap mee over de school. En ook over werken en actief zijn in de eigen omgeving.

Het is belangrijk dat professionals aan ouders laten merken dat zij blij zijn met wat de ouders doen. Ouders spreken het Nederlands misschien nog niet zo goed. Professionals kunnen ouders vertellen waar zij het Nederlands kunnen leren. Ook kunnen zij ouders vertellen wat het Sociaal Wijkteam voor hen kan doen.

Liever in een andere taal lezen?

ARABISCH BULGAARS TURKS

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl