Verhalen

Groene wijk aan het water

Gepubliceerd op 16 november 2022

Meer verschillende type huizen bouwen, dat is een van de plannen in Pact Poelenburg Peldersveld. We werken aan een andere verhouding in de woningvoorraad wat kan bijdragen aan een betere leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Zo kunnen bewoners die een hoger inkomen krijgen, doorstromen naar een duurdere woning in de wijk. Ook trekken we nieuwe mensen aan. Zo krijg je een meer diverse wijk. Daarom komen er ouderenwoningen én zelfbouwwoningen bij de Vrije Watering. In november was er een informatieavond over de nieuwbouw. Daar was het druk, met bewoners uit de wijk, maar ook van elders.

Ontmoetingsplekken

Procesmanager Ellen Lommen: ‘We willen, op de plek waar nu Poelenburg Beach is, een woonmilieu creëren waar kinderen prettig opgroeien. Aan het water de Watering komt in Poelenburg een ecologisch park met zelfbouwkavels en sociale huurwoningen voor ouderen. We willen dat bewoners kunnen doorstromen in de wijk wanneer ze meer inkomen krijgen. Toen ik voor eerst het braakliggende terrein aan het water zag, was ik zeer onder de indruk van de plek. Dit is zo’n gave plek, het is een cadeautje voor de buurt. Het terrein dat nu nog verstopt ligt, gaan we bij de wijk betrekken. We willen prettige plekken in de wijk maken waar je kunt wandelen en elkaar ontmoeten.’

Stadspark

Joost Vorstenbosch is met het gemeentelijk ontwerpteam verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig ontwerp. ‘We willen dat het een echt groen buurtje wordt. De nieuwe woonwijk De Vrije Watering is ook een soort stadspark dat voor alle bewoners toegankelijk is. Zo komt er langs het water een wandelpad. Er komen vier woonterpen, dat zijn verhogingen in het landschap waarop de huizen staan. Daartussen komt een glooiend landschap met slootjes en bruggetjes.

De 64 kavels krijgen 2,5 tot 3,5 woonlagen: hier komen koopwoningen met tuintjes in het park. Het zijn zelfbouwkavels, daar hebben we voor gekozen omdat deze woonvorm er nog niet is in Poelenburg. Er is al veel belangstelling voor de zelfbouwkavels met stadswoningen. Tussen de moskee en de zelfbouwkavels komen appartementen met sociale woningbouw voor ouderen. De wijk willen we zo groen mogelijk maken. Zo is het de bedoeling dat eigenaren van de zelfbouwkavels kiezen voor groene daken en gevels. Die groene sfeer zal ook terugkomen bij het blok met sociale woningbouw voor ouderen.’

Vanaf halverwege/eind 2023 start de inschrijving voor de zelfbouwkavels.

Jasperstraat voor kleine huishoudens

Joost Vorstenbosch: ‘We gaan verdichten aan de rand van de wijk door woningen toe te voegen. De huidige flat aan de Jasperstraat/Clusiusstraat met 117 wooneenheden is sterk verouderd. Deze flat wordt gesloopt, de bewoners zijn al geherhuisvest. In het nieuwe wooncomplex komen ongeveer 300 woningen, waaronder veel appartementen voor starters, één- tweepersoonshuishoudens. Die zijn er nu heel weinig in Poelenburg en Peldersveld. In het nieuwe complex komen huur- en koopwoningen in het middensegment, daarnaast is ook een deel voor de sociale woningbouw.

Het wordt een modern gebouw, met een hoogte van 70 meter, een statement waar de buurt trots op kan zijn. Hier komt ook Huis in de Wijk, waar het wijkcentrum De Poelenburcht, de bibliotheek, een gezondheidscentrum en andere voorzieningen bij elkaar komen. Ze worden zo meer zichtbaar in het hart van de wijk.’

Bij het nieuw te bouwen wooncomplex worden hoge bomen geplant. De nieuwbouw start naar verwachting in 2024/2025.

Groen verbonden met nieuwbouw

‘Bij de nieuwbouw besteden we extra aandacht aan verbindingen naar het groen. De nieuwe woongebieden moeten aantrekkelijk worden voor alle bewoners. Het Darwinpark is al prachtig. De nieuwe natuurspeeltuin en het nieuwe Milieu Educatiecentrum voegen kwaliteit toe aan het gebied. De wandelroutes in en om het park gaan we nog verbeteren. In de wijken leiden wandelpaden naar het Darwinpark en De Vrije Watering.’

Veiligheid en parkeren

Gijs van der Kolk is als verkeerskundige namens de Gemeente Zaanstad betrokken. ‘De straat Poelenburg is een druk bereden weg, dagelijks rijden hier 9000 auto’s. Het is belangrijk dat er een goede en veilige verbinding komt tussen de nieuwe woonbuurt De Vrije Watering en de woningen aan de andere kant van de straat Poelenburg. De Vrije Watering wordt ingericht voor bestemmingsverkeer. Er komt een doorgaande fietsroute langs met rood asfalt waar ook auto’s - die in de woonwijk moeten zijn – langzaam mogen rijden. De bewoners krijgen een parkeerplek in de hofjes. Bezoekers kunnen langs de straat Poelenburg parkeren.’

Meer weten? Kijk op www.devrijewatering.nl.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl