Verhalen

Bewonersteam spreekt mensen aan

Gepubliceerd op 13 september 2022

‘Zo’n drie jaar geleden zijn we in Poelenburg en Peldersveld gestart met drie bewonersteams om de portieken in de flats schoner te maken.’ Vrijwilligers signaleren vuil en obstakels die op de galerij staan, en melden de behoefte aan onderhoud bij de corporatie. Zij maken zo andere bewoners enthousiast om bij te dragen aan de leefbaarheid binnen de wijk. ‘Het werkt goed. Je ziet duidelijk een verschil in de wooncomplexen.’ 

Ali Jebbar is buurtcoördinator Zaandam bij Woningstichting Rochdale. Rochdale heeft 1.500 woningen in Poelenburg en Peldersveld. ‘De teams worden begeleid door de stichting Strategische wijkaanpak. Zij werven, trainen en begeleiden de vrijwilligers.’

Schoon, heel en veilig

‘Na vijf uur en in het weekeinde lopen de vrijwilligers rond in onze complexen. Ze hebben een signalerende functie. Staat er een fiets op de galerij? Is er lekkage? Of is er een lamp stuk en sluit de deur wel goed?

Rochdale is verantwoordelijk voor de schoonmaak en het onderhoud van de wooncomplexen. Maar de bewoners dienen zelf de galerij schoon en vrij te houden. De vrijwilligers spreken hen aan wanneer er een vuilniszak buiten staat. Of een fiets of speelgoed, ze leggen dan uit dat dit niet mag in verband met brandveiligheid. Wanneer iemand niet in staat is, vanwege ouderdom of ziekte, om zelf de vuilniszak weg te brengen, dan helpen zij. De vrijwilligers leggen uit waarom het belangrijk is om de galerij schoon te houden. Dat doen ze met respect voor de bewoner.’

Bekend gezicht

‘Er zijn drie teams bestaande uit elk 4 personen. Ze hebben een training gevolgd hoe je mensen met respect aanspreekt. En hoe je omgaat met je eigen veiligheid. Dit project kost geld, maar het levert ook veel op: schonere en veiligere galerijen, trappenhuizen en boxgangen.

De bewonersteams zijn betrokken bij hun buurt. Ze willen een goede, schone en veilige omgeving voor de bewoners. De vrijwilligers willen iets moois maken van hun wijk en het is ook fijn als de beeldvorming positiever wordt. De vrijwilligers hebben veel contact in de buurt. Ze worden bekende gezichten. Zo krijgen ze ook tips over zaken die kapot zijn voor de kluslijst.’

Bewonersparticipatie

Ali Jebbar vervolgt: ‘Bij de start was het niet makkelijk om geschikte mensen te vinden. Je moet makkelijk kunnen praten en sociaal betrokken zijn. Wanneer we horen over nieuwe bewoners die iets willen betekenen dan maken we direct afspraken. Die kans grijpen we met beide handen aan. We kunnen als woningcorporatie van alles bedenken. Maar zonder betrokkenheid en affiniteit van de bewoners voor hun complex kom je niet verder. Betrokken bewoners kunnen het verder vertellen en meer mensen meekrijgen.

Zoals Avni Asanov. Hij komt uit Macedonië. We zijn ontzettend blij met hem. Wanneer we meer Avni’s in de wijk zouden hebben dan komt het helemaal goed met de bewonersparticipatie. Zo gaat hij af en toe vuil prikken met kinderen. Zo worden ze zich bewust dat wat zij op straat weggooien niet vanzelf verdwijnt. Na afloop maakt hij er soms een feestje van, waarbij ondernemers in de buurt frisdrankjes en koekjes doneren.’

Eigen projecten

Avni bijvoorbeeld bedenkt ook zelfbeheer projecten. In sommige boxgangen wordt door kinderen en jongeren gechilled, zij laten het vuil achter. Avni en andere actieve bewoners hebben een hogedrukspuit van Rochdale gekregen. Samen met vrijwilligers maken ze het af en toe schoon.

Ali Jebbar: ‘Het resultaat van de bewonersteams is heel goed. Je komt nauwelijks of geen obstakels meer tegen op de galerij en het is veel schoner. Een andere woningbouwcorporatie, Parteon, gaat ook starten met buurtteams, en leert van onze ervaringen.’

Meer informatie? Kijk dan op www.strategischewijkaanpak.nl


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl