Verhalen

Handhaving dankzij melders en samenwerking

Gepubliceerd op 13 september 2022

Welke criminele netwerken zijn er in Poelenburg en Peldersveld? En hoe kun je hun verdienmodellen verstoren?

Ruud de Bie is projectleider van het interventieteam. Begin 2022 heeft hij het team samengesteld. ‘Er zitten mensen van de gemeente, de politie, de arbeidsinspectie en de Belastingdienst bij. Zo nodig kunnen we ook de douane inschakelen.

We brengen de netwerken, de sleutelpersonen en de sleutellocaties in beeld. We zijn afhankelijk van meldingen en samenwerking met diverse (overheids)organisaties om als gezamenlijke overheid te kunnen optreden tegen ondermijnende criminaliteit.’

Mensen maken zich zorgen. Het perspectief is voor een deel van de jongeren niet goed. Het criminele pad is een verleidelijk alternatief. Dat pad moeten we afsnijden. We moeten laten zien dat het niet lonend is. Daar hebben we hulp bij nodig. Via het Rijk is er geld beschikbaar om zaken aan te pakken. Zaanstad kan dit niet alleen.

Daar moeten we tegen optreden

‘We onderzoeken (arbeids)uitbuiting, witwassen, mensenhandel en drugshandel. Onder uitbuiting wordt ook verstaan acht tot negen mensen in een eensgezinswoning, waarbij mensen een heel hoge huur betalen. We zien ook dat ze veel meer uren dan gebruikelijk werken voor een tarief onder het minimumloon. En dat ze vervolgens afhankelijk worden gemaakt van de huurbaas omdat hij ze op straat zet als ze er iets van zeggen. Daar moeten we tegen optreden.’

Het team Wijkgerichte Overlast houdt zich bezig met deze illegale (onder)verhuur. De informatie die ze bij hun controles opdoen is van wezenlijk belang voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit en verstoren van illegale verdienmodellen.

Meldingsbereidheid kan beter

‘We zijn afhankelijk van meldingen van bewoners, maar zeker ook van professionals die in de wijken werken. Zij zien en horen veel op straat. Het is zo belangrijk dat mensen melden, dat kan ook anoniem.

De meldingsbereidheid van bewoners kan zeker nog veel beter. Maar dan moeten we onszelf ook in de spiegel kijken en antwoord geven op de vraag wat we doen met de meldingen. Daar deden we eerder te weinig aan, omdat er geen tijd voor was. Opvolging van de melding kan beter. Dan voel je je als melder serieus genomen.

We moeten daarom laten zien wat we wel doen. Binnen een week pakken we de melding op. Dat is ons streven. Waar het kan, geven we een terugkoppeling aan de melder. Dat kan niet bij een anonieme melding.’

Kom in actie

‘Iedereen die hieraan meewerkt doet het met de beste bedoelingen. Maar je loopt soms toch tegen regelgeving aan. Je kunt niet zomaar altijd achter de voordeur kijken.

Ik zie de laatste maanden een stijgende lijn qua samenwerking. Waar ik voor pleit is dat mensen breder denken, dus dat ze ook in actie komen wanneer het niet direct bij hun takenpakket past. Een mooi voorbeeld is de medewerker van een corporatie die zelf een kenteken noteert bij het zien van een drugsdeal en dit aan ons doorgeeft. Het is belangrijk dat ook professionals in de zorg en in het onderwijs het doorgeven als er iets niet pluis is.  We erkennen het dilemma van de professional.

Maar af en toe moet je als hulpverlener ook zeggen dat iets niet kan. Geef iemand de tijd om het op te lossen, daarna zou je wel een melding moeten doen. Illegale bewoning is niet eerlijk, want er zijn mensen die al lang op een woning wachten. Ook als er sprake is van een onterecht verkregen uitkering dan moet deze worden terugbetaald. Hoe langer dit duurt, des te hoger het bedrag. Dan krijgt iemand misschien zelfs ook een strafblad.’


RESULTATEN

Wekelijks zijn er sinds mei 2022 meerdere bedrijven-, woning en winkelcontroles. Soms naar aanleiding van een melding, maar vaak naar aanleiding van een verdachte waarneming door een professional of signalen vanuit onderzoek. Bij 85% van de controles klopt iets niet. Dat varieert van het niet hebben van een vergunning, in dienst hebben van mensen met een uitkering of zonder werkvergunning, en zwartwerkers. Of KvK inschrijvingen en inschrijvingen in de Basisregistratie Gemeente die niet juist zijn.

In andere gevallen gaat het ook om strafbare feiten of zwaardere overtredingen. Sinds mei 2022 hebben de intensieve controles geleid tot drie sluitingen en een weigering voor een verlenging van een horecavergunning. Daarbij startte de Belastingdienst een onderzoek naar witwassen en de Nederlandse Arbeidsinspectie een onderzoek vanwege aanwijzingen van een crimineel netwerk rond mensenhandel.

Melden

-  Telefoon 14075
-  Bij de woningcorporatie
-  htttps://wonen.zaanstad.nl/eerlijk-wonen
-  www.meldmisdaadanoniem.nlHoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl