Verhalen

Onderzoek van studenten naar beleving gezondheid van kinderen

Gepubliceerd op 6 oktober 2022

Om meer inzicht te krijgen hoe kinderen in Poelenburg en Peldersveld hun gezondheid ervaren, gingen Romario Coutinho en Luciano Klaverweide op onderzoek uit. Voorjaar 2022 deden ze een afstudeeropdracht voor de studie Oefentherapie Mensendieck aan de Hogeschool van Amsterdam.

Via StiPP (studenten in Poelenburg en Poelenburg) brachten andere studenten al eerder in kaart hoe bewoners van 19 t/m 65 jaar hun eigen gezondheid en leefstijl beleven. In deze wijken ervaren de volwassen inwoners hun gezondheid vaker als matig of slecht dan in andere delen van Zaanstad.

Hun stem telt

Studenten die interesse hadden in het vervolgonderzoek bij kinderen moesten motiveren waarom zij deze opdracht wilden. Luciano: ‘Ik woon in de Vijfhoek, dat is vlakbij. Veel vrienden wonen hier in Poelenburg en in Peldersveld, dus ik kom er vaak. Ik vind het topwijken!’ Romario (zie foto): ‘Mijn familie woont in Poelenburg, daarom kom ik er regelmatig. Mijn vriendin woont ook hier in de buurt. En ik geef er peutervoetbal. Daardoor weet ik dat de saamhorigheid in de wijk groot is.’

Enthousiast vertellen ze: ‘We hebben iets met deze wijken en weten hoe het vroeger was en nu. Daardoor vonden we het leuk om deze opdracht te gaan doen.’

Luciano was telefonisch ‘aanwezig’ bij het interview: ‘Ik ervaar deze wijken altijd als leuk, maar ik zie ook de problemen. Zo zijn er te weinig activiteiten voor de jeugd. Er wordt wel van alles aangeboden, maar het mag meer gaan leven. De gemeente is goed bezig met het aanbod van activiteiten en sport, maar het heeft tijd nodig voordat het effect heeft. Om kinderen mee te laten doen aan ons onderzoek, hebben we een spelletjesmiddag georganiseerd. Zo konden we hen allerlei vragen stellen. Daar was zoveel belangstelling voor. Je merkt dat ze het leuk vinden dat er goed naar ze wordt geluisterd. We geven ze het gevoel dat hun stem telt.’

Gevoel van veiligheid

Romario: ‘We zijn gestart met literatuuronderzoek voor een wetenschappelijke onderbouwing. Of we het eens waren met wat we lazen, is een tweede. Zo lazen we dat het met het veiligheidsgevoel heel slecht gesteld is, terwijl wij juist het gevoel hebben dat het de laatste tijd juist goed gaat. Het is afhankelijk van wie je het vraagt in de wijk. Mensen die al tientallen jaren in de wijk wonen geven een ander antwoord dan kinderen. Van kinderen zul je zelden of nooit horen dat ze zich niet veilig voelen of niet prettig wonen. Kinderen vinden het gewoon een leuke wijk met veel leuke dingen. De mening van mensen van buitenaf wordt hier niet altijd gedeeld.’

Onderzoek bij De Spiegel en VoorUit

Romario en Luciano: ‘Bij basisschool De Spiegel hebben we meer dan dertig kinderen gesproken die in de twee wijken wonen. Daarnaast hebben we via de studenten van stichting VoorUit achttien kinderen geïnterviewd. We gebruikten hiervoor de vragenlijst volgens het model van positieve gezondheid voor kinderen (Huber, 2012). Het is een model dat je een bredere kijk geeft op je gezondheid. Voor zes dimensies zijn er een aantal vragen die uiteindelijk bepalen of je goed of minder goed scoort.

Opvallend zijn de punten waarop de kinderen relatief laag scoorden. Over het onderwerp veiligheid vertelden ze dat ze veel politie op straat zien. Daar voelden ze zich niet heel veilig bij. Sommige middelbare schoolkinderen zijn veroorzakers van problemen. Kinderen benoemen dat er ook vervelende jongeren zijn die treiteren en vervelend zijn.

De kinderen scoorden ook relatief laag op gezonde leefstijl en gezonde voeding. Op de vraag of ze gezond leven en eten was het antwoord vaak nee. De Schijf van Vijf werd niet nageleefd. Reden was dat ouders vaak lange dagen maken en pas laat thuiskomen. Dan is de snackbar en een döner kebab een goedkope en snelle oplossing. Kinderen hebben nog niet de leeftijd om zelf te koken. Gezond eten is ook vrij duur. Ze geven aan dat ze zich wel bewust zijn dat ze niet gezond eten maar weten niet hoe ze dit zelf kunnen veranderen.’

Meer aanbod voor kinderen

Luciano: ‘De studenten van stichting VoorUit doen het heel leuk. Zij geven kookles aan kinderen. Dat helpt. Het zou mooi zijn als gezond eten echt gaat leven. Dat het een uitzondering wordt dat je een keer naar de McDonalds gaat. Bijna alle kinderen doen aan sport, vaak niet bij een vereniging. Er zouden nog wel meer activiteiten voor kinderen kunnen worden aangeboden in de buurt. Er was zoveel belangstelling voor onze spelletjesmiddag. Het zou mooi zijn als het aanbod gratis is, want er zijn veel kinderen die het thuis niet breed hebben.’

Zoveel talent en dromen

Romario: ‘Je kunt uit ons onderzoek al zoveel waardevolle dingen halen. Kinderen hebben vaak niet door hoe creatief ze zijn. Het is goed om veel meer te belichten wat de dromen en ambities zijn van de kinderen. Want hier is zoveel potentie en levenslust. Er is onderzoek gedaan naar volwassenen en naar kinderen. Bij het volgende onderzoek is het tijd dat jongeren in de wijk worden gehoord.’ 

Inleven in kinderen

Luciano: ‘Het is prachtig om te horen hoe de kinderen over allerlei zaken denken. Jammer genoeg heeft maar één basisschool meegewerkt aan het onderzoek, de Spiegel. Als we op meer scholen onderzoek hadden kunnen doen, had het nog veel meer opgeleverd.

Een man van Sportbuurtwerk vroeg ons waarom het ons was gelukt om zoveel kinderen enthousiast mee te laten doen met ons onderzoek. Ik denk dat het komt omdat we ons herkennen in de kinderen. We hebben ons zowel bij de vragen, als bij de activiteiten die we organiseerden steeds afgevraagd wat wij vroeger zelf leuk hadden gevonden. En natuurlijk hebben we ook onze kleding aangepast. Je moet hier niet op school komen met een overhemd aan.’

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl