Verhalen

Sport is een middel om makkelijk contact te leggen

Gepubliceerd op 14 juli 2022

‘Wanneer er vertrouwen is dan kun je echt in gesprek.’

Meer dan tien jaar traint en coacht Sinan Kelebek met SK Coaching kinderen en jongeren. Eerst in Amsterdam en nu ook met succes in Poelenburg en Peldersveld. Door middel van sport maakt hij makkelijk contact.

‘Kwetsbare jongeren worden vaak niet gehoord en begrepen. Ik bied ze een luisterend oor en extra ondersteuning om hun horizon te verbreden en de kans op slagen te vergroten.

Bij de Krajicek Playground Poelenburg, op het pleintje bij het Özyakup veldje, in de gymzaal van De Spiegel en in Sporthal Zaanstad-Zuid komen we bij elkaar. We organiseren verschillende activiteiten zoals voetballen, boksen en sport en spel. Het gaat om samenspelen. Netjes omgaan met elkaar. Omgaan met winst en verlies. En elkaar helpen wanneer het minder met een ander gaat. Ik vertel steeds wat ik zie in hun gedrag. Zo maak ik de verbinding met situaties waar ze in de maatschappij ook mee te maken kunnen krijgen. Het doel is om ze zo weerbaarder te maken. Maar ik zie ook wat er nog meer nodig is. Zoeken ze een stageplek? Of hebben ze schulden? Wat ik zelf kan regelen, doe ik. Lukt dat niet, dan zoek ik professionele hulp.

Je ziet dat jongeren vaak wantrouwig zijn tegenover de hulpverlening. Ik probeer hierin een verbindende rol te spelen en jongeren hierin te begeleiden.’

Knokken voor het goede pad

‘Ik kom zelf uit een kwetsbare wijk uit Amsterdam. De verleidingen om een verkeerd pad te kiezen, waren groot. Zeker als je weinig geld hebt. Sport heeft mij gered. Ik heb er voor geknokt. Zo heb ik op een aardig niveau in Turkije en Nederland mogen voetballen. Na mijn sportopleiding wilde ik een maatschappelijke carrière waarbij ik jongeren uit een soortgelijke situatie probeer te helpen. Als ik het kan, dan kunnen anderen het ook. Toen ik jong was, dacht ik dat er maar twee keuzes waren: handel en administratie. Dat waren de twee opleidingen die bijna iedereen in mijn omgeving volgde. Ik wist niet dat er nog veel meer studies en beroepen waren. Ik wil daarom de horizon van jongeren verbreden.’

Jongeren uit de wijk

‘Wij leiden jongeren uit de wijk op. Zij zijn het rolmodel bij de organisatie van activiteiten in de wijk. Opgroeiende jeugd herkent zich makkelijker in begeleiders die uit dezelfde wijk komen. Zij hebben immers met dezelfde problemen te maken gehad.’

Oneerlijk spel

‘Door sport leer je zoveel. Zo fluit ik expres wel eens vals tijdens een wedstrijd om te zien hoe iemand reageert op onrecht. Wat doe je dan? Ga je schelden en boos worden of probeer je het netjes op te lossen? Met welk gedrag bereik je uiteindelijk je doel? Ook dan maak ik weer de koppeling met oneerlijke situaties die je mee kunt maken in je leven. Bijvoorbeeld dat je niet aangenomen wordt om je achternaam. Ik vertel dat ik die pijn ook voel. Dat is niet altijd makkelijk en frustrerend. Ik vertel ze dat ze nooit moeten opgeven, wat er ook gebeurt! Tegenslagen kun je gebruiken als brandstof.’

SK Coaching traint en coacht kinderen en jongeren in Poelenburg en Peldersveld. Voor meer informatie zie www.skcoaching.net. In de agenda van de volgende Pact Post staan de tijden wanneer SK Coaching volgend schooljaar aanwezig is in Poelenburg en Peldersveld.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl