Verhalen

Verkamering en woningsplitsing zwaar beboet

Gepubliceerd op 28 juli 2022

Bewoners geven veel signalen af over verkamering, overbewoning en veel wisselende nieuwe kortblijvende bewoners. Dit veroorzaakt overlast, parkeerproblemen, afval op straat, geluidsoverlast en een gevoel van onveiligheid. Soms worden er schokkende zaken aangetroffen qua verkamering. Eerder schreven we in de nieuwsbrief al over het feit dat mensen 200 euro betalen voor een matras in een overvol huis. Overbewoning is een bron van veel irritatie bij de overige bewoners.

Dergelijke situaties doen veel met de leefbaarheid in de wijk. Sommige mensen geven aan om die reden de wijk te willen verlaten. Vanuit het Pact is daarom het team wijkgerichte overlast opgericht. Marion Kuin is coördinator van het team in Zaandam Zuid, Poelenburg en Peldersveld, Kogerveld en de Russische Buurt.

De woningcorporaties en gemeente Zaanstad voeren de campagne Eerlijk wonen. Lees het eerder gepubliceerde verhaal van Lubna Butt van woningcorporatie Rochdale over de campagne om te zorgen dat sociale woningen worden bewoond door mensen die daar recht op hebben. In het verhaal van Lubna Butt wordt de aanpak beschreven voor de sociale woningbouw. Hieronder vind je het verhaal over de aanpak van de particuliere sector.

Wat is woonfraude?

  • Wanneer iemand niet staat ingeschreven op het adres in de basisregistratie persoonsgegevens van de gemeente, maar wel op het adres verblijft.
  • Wanneer er meer mensen op een adres staan ingeschreven dan is toegestaan volgens de huisvestingsverordening.
  • Wanneer iemand niet beschikt over de verplichte huisvestingsvergunning.

Hoge boetes

Marion Kuin: ‘Iedereen vanaf 16 jaar is verplicht om in Poelenburg en Peldersveld een huisvestingsvergunning aan te vragen. Onderdeel van de aanvraag is een screening door de politie. Wanneer er door het onderzoek antecedenten aan het licht komen, dan kan dit aanleiding zijn om geen vergunning af te geven. 

In Poelenburg, Peldersveld, Zaandam Zuid en de Russische Buurt is alleen nog hospitabewoning voor 1 persoon of kamerverhuur mogelijk voor maximaal twee personen. De eigenaar mag er in het laatste geval dan zelf niet wonen. Woningsplitsing is alleen toegestaan als daar een vergunning voor is verleend. Verhuurders die niet voldoen aan de eisen kunnen hoge boetes krijgen, die kunnen oplopen tot 21.750 euro voor de eigenaren. Voor de huurder start de boete bij 435 euro.

Tijdens huisbezoeken zijn we veel situaties tegengekomen waar 1 of meerdere overtredingen plaatsvinden. Huurders en verhuurders krijgen eerst een redelijke termijn om de onrechtmatige situatie te herstellen. Doen zij dat niet, dan wordt er overgaan tot het opleggen van een boete.’

Inschrijven noodzakelijk

‘Vaak wordt aan onderhuurders door de huurbaas verteld dat ze zich niet moeten inschrijven bij de gemeente. Wij willen mensen aanraden om zich juist wel in te schrijven. Zo heb je rechten en plichten. Wanneer je niet bent ingeschreven,  gaat de gemeente handhaven. De inwoner die zich stelselmatig niet inschrijft, krijgt een vrij hoge boete. Het is ook belangrijk om te weten wie er ingeschreven zijn uit oog van veiligheid. Bij een brand bijvoorbeeld krijgt de hulpdienst een melding hoeveel mensen er staan ingeschreven. Daar handelen ze naar.’

Melden

‘We handhaven nu vooral op basis van onze eigen gegevens. Bij een verhuisaangifte kan er een controle plaatsvinden of de huisvestingsvergunning is aangevraagd.

Op straat vertellen mensen regelmatig tegen de boa’s en wijkagenten dat ramen zijn afgeplakt met kranten, er ratten op straat lopen, er illegale dumpingen zijn, of dat er een vermoeden is van drugshandel of prostitutie. We kunnen pas handelen als we concrete signalen krijgen.

Via de campagne 'Eerlijk wonen' laten we inwoners zien waar ze zaken kunnen melden. Ook energiecoaches en huismeesters krijgen informatie waar ze op kunnen letten. De meldingen willen we zo simpel mogelijk houden. Het kan via de telefoon, via een inloopspreekuur bij een boa of wijkagent, of online.

Wanneer er een melding komt dat iemand vermoedt dat er sprake is van overbewoning, of dat er sprake is van overlast, kunnen wij een controle uitvoeren. Wat we doen met de meldingen kunnen we vanwege de Privacywet niet terugkoppelen aan de melder. Wel hopen we dat de melder dan minder overlast ervaart. Zodat de wijk leefbaarder en veiliger wordt.’

Resultaten

In totaal hebben er in dit jaar al zo’n 400 controles plaats gevonden, bijv. op leegstand en illegale kamerverhuur. Daarbij zijn er 64 overtredingen geconstateerd betreffende een huisvestingsvergunning en 9 betreffende illegale kamerhuur.

Meer informatie? Bekijk de website: Eerlijk wonen - Wonen (zaanstad.nl) 

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl