Verhalen

Verhalen die je op deze pagina terugleest, zijn gepubliceerd in de partnernieuwsbrief van Pact Poelenburg Peldersveld. Wil je deze nieuwsbrief ook graag ontvangen? Meld je hier aan. 

Fit for Future - Bewustwording eerste stap

Gepubliceerd op 13 december 2022

Vier weken volgden jongeren een training voor een gezonde leefstijl bij wijkcentrum De Poelenburcht. Jongeren wilden weten hoe ze sterk en gezond konden worden. Jongerenwerker Mehdi Boujemaaoui: ‘Wanneer we zulke vragen krijgen, dan gaan we op zoek naar een geschikt aanbod.’ 

Marcello Dello Stretto woont in de buurt. Naast zijn werk als gebiedscoördinator in de Bijlmer organiseert hij al jarenlang sportactiviteiten in Zaandam. Hij combineert sport met een gezonde leefstijl. Vier weken lang gaf hij samen met een collega les in suikers, vetten, etiketten lezen, etc.

Lees verder

Vooruit - zoekt de samenwerking op

Gepubliceerd op 13 december 2022

Najoua Aybilou is sinds september coördinator bij VoorUit. Ze stelt zich graag voor aan de partners en professionals van het Pact: ‘Ik ben 20 jaar en ben tweedejaars student Psychologie aan de VU. Boksen is mijn hobby!’

Najoua is opgegroeid in Kanaleneiland in Utrecht. ‘Dit is een wijk die erg lijkt op Poelenburg en Peldersveld. De stichting Dunya organiseerde daar veel activiteiten voor kinderen. Ik heb heel leuke herinneringen aan de buitenspeeldagen, de creadagen, het sporten, dat je veel doet met de buurtkinderen.

Lees verder

Cultuur, muziek en sport brengen mensen bij elkaar

Gepubliceerd op 29 november 2022

Gerard Lommerse van FluXus: ‘Vorig jaar kregen we de vraag of FluXus kon meedenken over de invulling van het Darwinparkfestival. Samen met Yasin Serin van Mystiek Productions en Outdoor Cinema is het in relatief korte tijd gelukt om een programma te ontwikkelen. Het is essentieel om een dergelijk festival te organiseren met partners in de wijk. Anders werkt het niet. Vorig jaar was het een groot succes met drieduizend bezoekers. Dit jaar hopen we op 17 december ook vele bezoekers in het skatepark in het Darwinpark te ontvangen. En dat het festival weer een stapje verder komt.’

Lees verder

‘Waarom word ik gepakt? Iedereen doet het!’

Gepubliceerd op 29 november 2022

Kinderen moeten hier veilig kunnen opgroeien. Wanneer veel mensen de wet overtreden, dan wordt een wijk onleefbaar en onveilig om te wonen. Dat begint bij kleine overtredingen, maar het kan ook om georganiseerde misdaad gaan. Je wilt niet dat dit ‘gewoon’ is in het leven van kinderen.

Lees verder

Huurder aan Zet

Gepubliceerd op 29 november 2022

Iedereen wil prettig wonen. In zijn of haar huis, maar ook in de wijk! Huurders van Rochdale, ZVH en Parteon hebben plannen gemaakt waarmee zij Poelenburg en Peldersveld mooier, socialer, groener en fijner willen maken. Iedereen kan tot 5 december maximaal twee stemmen uitbrengen Het plan met de meeste stemmen wint en wordt op 20 december bekendgemaakt.

Wil je in 1 minuut horen wat de plannen van de inzenders zijn? Bekijk het op Facebook of Instagram.

Lees verder

Groene wijk aan het water

Gepubliceerd op 16 november 2022

Meer verschillende type huizen bouwen, dat is een van de plannen in Pact Poelenburg Peldersveld. We werken aan een andere verhouding in de woningvoorraad wat kan bijdragen aan een betere leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Zo kunnen bewoners die een hoger inkomen krijgen, doorstromen naar een duurdere woning in de wijk. Ook trekken we nieuwe mensen aan. Zo krijg je een meer diverse wijk. Daarom komen er ouderenwoningen én zelfbouwwoningen bij de Vrije Watering. In november was er een informatieavond over de nieuwbouw. Daar was het druk, met bewoners uit de wijk, maar ook van elders.

Lees verder

Grondig luisteren levert veel inzichten op

Gepubliceerd op 16 november 2022

Donderdag 9 november bezocht Prinses Laurentien het Pactgebied. Niet alleen om een lintje door te knippen bij de nieuwe Bieb in Pascal Zuid. Maar vooral om goed te luisteren naar de verhalen. ‘Ik probeer steeds haakjes te vinden om het verhaal over taalontwikkeling verder te brengen.’

Prinses Laurentien zet zich via haar stichting de Number 5 Foundation al jarenlang in voor een rechtvaardige en duurzame samenleving, door het tegengaan van laaggeletterdheid en taalachterstand. Alle kinderen verdienen een gelijke kans om een gezond, gelukkig en succesvol leven te leiden. Een goede ontwikkeling van de taal legt de basis voor een kansrijke toekomst.

Lees verder

Elitsa helpt de Bulgaarse gemeenschap op weg

Gepubliceerd op 16 november 2022

Zaanse professionals in de zorg, in het onderwijs en bij de politie geven aan dat contact met Bulgaarse inwoners moeilijk tot stand komt. Bulgaren denken daarentegen soms dat ze niet geaccepteerd worden en dat ze geen toegang hebben tot bijvoorbeeld zorg en onderwijs. Via het Bulgaars Informatiecentrum wil Elitsa Yordanova haar landgenoten informeren over hoe het in Nederland werkt.

Ze wordt een soort brugfunctionaris in de wijk, waarbij scholen haar kunnen vragen voor ondersteuning. Bulgaarse wijkbewoners met problemen kan Elitsa Yordanova in contact brengen met hulpverleningsinstanties, zoals het Sociaal Wijkteam. ‘We gaan in kaart brengen wat hier speelt en waar behoefte aan is. Bulgaren spreken vaak niet zo goed of geen Nederlands en kennen de Nederlandse regels en wetten niet. Ik wil ze deze graag uitleggen. Ze moeten het daarna wel zelf doen, anders gaat het niet werken. Het moet van twee kanten komen.’

Lees verder

‘In Zaanstad durven ze’

Gepubliceerd op 26 oktober 2022

Ministerie roemt samenwerking in pactaanpak als voorbeeld in Nederland

‘Een van de grootste succesfactoren van de Pact-aanpak in Poelenburg en Peldersveld is dat de partners geen zijden handschoentjes dragen, maar elkaar aanspreken. Men durft een scherp gesprek aan te gaan als dat gewenst is. Die onderlinge kracht heb je nodig, als samenwerkende partners, gezamenlijk met de bewoners.’

Aan het woord zijn Carsten Herstel, Directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie (Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en strategisch adviseur Marlijn van der Hoeven.

Lees verder

Boek van influencer en bekende voetballer spreekt meer aan

Gepubliceerd op 26 oktober 2022

Nederlandse scholieren houden niet erg van lezen. Ze scoren laag op de index van leesplezier. Nederlandse vijftienjarigen staan op de internationale als Europese ranglijst helemaal onderaan. (Nederlandse middelbare scholieren vinden lezen het minst leuk, bron www.lezen.nl)

Arife Sari-Daghan, zorgcoördinator bij vmbo Pascal Zuid: ‘Op onze school geldt dat ook. Op de basisschool lenen kinderen een paar boeken per maand. Ze lezen veel op school en via een tutorsysteem leren ze beter te lezen. Op de middelbare school stopt dat, wij willen het lezen graag weer bevorderen. Dat is hard nodig om de woordenschat te vergroten. Je ontwikkelt je door te lezen. Daarom zijn er boeken nodig die je interesse prikkelen.’

Lees verder

Banenmarkt: 270 werkzoekenden en 27 bedrijven treffen elkaar op Poelenburg Beach

Gepubliceerd op 26 oktober 2022

‘In zes weken tijd hebben we een Banenmarkt georganiseerd op Poelenburg Beach.’ 

Sylvia Dekker en Maja Matosevic: ‘Toen we starten met de organisatie zeiden sommige critici dat hier hooguit tien mensen uit de wijken op af zouden komen. Dat werden er meer dan 270! Ons streven was dat tien mensen een baan zouden vinden. Het zijn er nu al minimaal dertig, en de teller gaat nog steeds door. En vele tientallen werkzoekenden schreven zich in voor een opleiding of bij een uitzendbureau. Bij ZW werktdoor hebben 14 mensen zich aangemeld voor advies en loopbaanbegeleiding. Hier komt zoveel meer uit voort. Iedereen is enthousiast.’

Lees verder

Onderzoek van studenten naar beleving gezondheid van kinderen

Gepubliceerd op 6 oktober 2022

Om meer inzicht te krijgen hoe kinderen in Poelenburg en Peldersveld hun gezondheid ervaren, gingen Romario Coutinho en Luciano Klaverweide op onderzoek uit. Voorjaar 2022 deden ze een afstudeeropdracht voor de studie Oefentherapie Mensendieck aan de Hogeschool van Amsterdam.

Via StiPP (studenten in Poelenburg en Poelenburg) brachten andere studenten al eerder in kaart hoe bewoners van 19 t/m 65 jaar hun eigen gezondheid en leefstijl beleven. In deze wijken ervaren de volwassen inwoners hun gezondheid vaker als matig of slecht dan in andere delen van Zaanstad.

Lees verder

Alarmsoep brengt divers gezelschap samen

Gepubliceerd op 6 oktober 2022

De ‘Alarmsoep’ is een initiatief van het Jeugdteam en het Sociaal Wijkteam en is een uitstekend middel voor de Pact partners om elkaar en de bewoners die actief zijn in de wijk beter te leren kennen.

Sinds het begin van het Pact komen de partners en professionals eens per maand bij elkaar in wijkcentrum Poelenburcht. Twee jaar kon dat niet doorgaan vanwege corona. Op 3 oktober vond de tweede bijeenkomst plaats na de jarenlange stilte.

Lees verder

Bewonersteam spreekt mensen aan

Gepubliceerd op 13 september 2022

‘Zo’n drie jaar geleden zijn we in Poelenburg en Peldersveld gestart met drie bewonersteams om de portieken in de flats schoner te maken.’ Vrijwilligers signaleren vuil en obstakels die op de galerij staan, en melden de behoefte aan onderhoud bij de corporatie. Zij maken zo andere bewoners enthousiast om bij te dragen aan de leefbaarheid binnen de wijk. ‘Het werkt goed. Je ziet duidelijk een verschil in de wooncomplexen.’ 

Ali Jebbar is buurtcoördinator Zaandam bij Woningstichting Rochdale. Rochdale heeft 1.500 woningen in Poelenburg en Peldersveld. ‘De teams worden begeleid door de stichting Strategische wijkaanpak. Zij werven, trainen en begeleiden de vrijwilligers.’

Lees verder

Handhaving dankzij melders en samenwerking

Gepubliceerd op 13 september 2022

Welke criminele netwerken zijn er in Poelenburg en Peldersveld? En hoe kun je hun verdienmodellen verstoren?

Ruud de Bie is projectleider van het interventieteam. Begin 2022 heeft hij het team samengesteld. ‘Er zitten mensen van de gemeente, de politie, de arbeidsinspectie en de Belastingdienst bij. Zo nodig kunnen we ook de douane inschakelen.

Lees verder

Verkamering en woningsplitsing zwaar beboet

Gepubliceerd op 28 juli 2022

Bewoners geven veel signalen af over verkamering, overbewoning en veel wisselende nieuwe kortblijvende bewoners. Dit veroorzaakt overlast, parkeerproblemen, afval op straat, geluidsoverlast en een gevoel van onveiligheid. Soms worden er schokkende zaken aangetroffen qua verkamering. Eerder schreven we in de nieuwsbrief al over het feit dat mensen 200 euro betalen voor een matras in een overvol huis. Overbewoning is een bron van veel irritatie bij de overige bewoners.

Lees verder

Hoe bevalt het wonen hier? Alles is bespreekbaar

Gepubliceerd op 28 juli 2022

Wat speelt er in de wijk? We weten dat bewoners organisaties soms moeilijk kunnen vinden. Als zij een klacht, idee of zorg willen uiten. Zeker als een bewoner de Nederlandse taal niet goed beheerst of digitaal niet zo vaardig is. Binnenlopen in het stadhuis, het algemene telefoonnummer van de gemeente en woningbouwcorporatie bellen of gebruikmaken van overheidswebsites is dan vaak te lastig.

Lees verder

We hopen dat professionals vaker Buurtgezinnen inzetten

Gepubliceerd op 14 juli 2022

‘Soms is er geen netwerk waar ouders op kunnen terugvallen wanneer ze overbelast zijn. Het is belangrijk dat professionals weten dat Buurtgezinnen dan een rol kan spelen. Een Buurtgezin vangt kinderen regelmatig op zodat de ouder(s) op adem kan komen. Het is gebaseerd op de gedachte Opvoeden doen we samen.’

Lees verder

Sport is een middel om makkelijk contact te leggen

Gepubliceerd op 14 juli 2022

‘Wanneer er vertrouwen is dan kun je echt in gesprek.’

Meer dan tien jaar traint en coacht Sinan Kelebek met SK Coaching kinderen en jongeren. Eerst in Amsterdam en nu ook met succes in Poelenburg en Peldersveld. Door middel van sport maakt hij makkelijk contact.

Lees verder

Participatiemedewerkers brengen de energiekosten omlaag

Gepubliceerd op 5 juni 2022

In veel huishoudens is de energierekening te hoog ten opzichte van het inkomen. De rekening kan met moeite worden betaald, energiearmoede is een groeiend probleem. Via het Pact ontstaan allerlei verbindingen, zoals de Fixbrigade. Bewoners met een uitkering die verplicht iets terugdoen voor de maatschappij gaan de buurt in. Zij doen klusjes en treffen maatregelen om de energierekening van bewoners in de sociale woningbouw te verlagen.

Lees verder

Eerlijk wonen: iedere melding van oneerlijk gebruik nemen we serieus

Gepubliceerd op 4 juni 2022

Wanneer sociale huurwoningen niet eerlijk worden verdeeld, dan moeten mensen nog langer wachten op een woning.’ Via de campagne Eerlijk Wonen kunnen bewoners laagdrempelig melden.

Lees verder

Lees hier meer verhalen:

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl