Advies bij meertalige kinderen: praat met je kinderen de taal die je het beste spreekt

Gepubliceerd op 20 december 2021
Afbeelding

Gemeente Zaanstad heeft de samenwerking met de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) verlengd. Wethouder Natasja Groothuismink: ‘Kansengelijkheid was in onze stad al een heel belangrijk thema. Toen de scholen dicht gingen door corona, werd nog duidelijker hoe groot de verschillen in onze stad zijn. Sommige kinderen hebben grote achterstanden opgelopen, andere kinderen helemaal niet. Waar je wieg staat, bepaalt nog steeds voor een groot deel je kansen in je leven. Daar willen we samen met de Gelijke Kansen Alliantie verandering inbrengen.’ Vorig jaar besloot Zaanstad zich aan te sluiten bij de GKA, de samenwerking wordt nu met twee jaar verlengd.

Handboek meertalige kinderen
Een van de manieren waarop gemeente Zaanstad de kansengelijkheid in de stad wil verbeteren, is met het Handboek voor professionals: hoe adviseer je (toekomstige) ouders van kinderen die meertalig opgroeien? Twee taaldeskundigen (logopedisten) die in Zaanstad werken schreven dit handboek in opdracht van het PACT, de samenwerking van maatschappelijke organisaties voor de ontwikkeling van de wijken Poelenburg-Peldersveld in Zaanstad. In deze wijken heeft meer dan 60% van de bewoners een migratieachtergrond.

Wethouder Groothuismink: ‘Meerdere talen spreken kan heel waardevol zijn. Het is belangrijk dat ouders veel praten met hun kinderen, in de taal die zij zelf het beste beheersen. Zo helpen zij de taalontwikkeling van hun kinderen. Als kinderen een taalachterstand oplopen, zet ze dat vanaf hun jonge jeugd op achterstand. Ze kunnen vaak minder goed meekomen in het onderwijs en lopen vertraging op. Taal heeft zo’n belangrijke functie in je ontwikkeling, zowel cognitief als emotioneel. We willen er als PACT alles aan doen om te voorkomen dat kinderen een taalachterstand oplopen. Daarom brengen we dit handboek uit, zodat professionals de ouders beter kunnen adviseren. ’ In het handboek staan acht adviezen aan ouders van kinderen die meertalig opgroeien. De uitleg bij elk advies is zo geschreven dat het goed over te brengen is op ouders voor wie het Nederlands niet hun beste taal is.

In welke taal praat je met je meertalige kind? 
Steeds meer kinderen in Nederland, zeker in de grotere steden, groeien op in gezinnen waar meerdere talen worden gesproken. Wat kunnen ouders doen om de meertalige ontwikkeling van hun kind optimaal te stimuleren? Het advies is lange tijd geweest dat ouders Nederlands moeten praten met hun jonge kinderen. We weten nu dat dit geen goed advies is. Wetenschappers geven aan: de taalontwikkeling van een kind komt het beste op gang als ouders zo vroeg mogelijk en zo veel mogelijk met hun kind praten, in de taal die zij zelf het beste beheersen. In die taal kennen ze de meeste woorden en kunnen ze hun gevoelens het beste uitdrukken. Dat is goed voor de taalontwikkeling van een kind. Ouders krijgen het advies om vooral in hun beste taal te praten met hun kind, om dat zoveel mogelijk te doen (ook liedjes zingen, verhaaltjes vertellen en voorlezen). En daar zo vroeg mogelijk mee te beginnen, als de baby nog in de buik zit. Ouders krijgen ook het advies om hun kind zo vroeg mogelijk met het Nederlands in aanraking te brengen, op de peuterspeelzaal en met Nederlandstalige digitale prentenboeken en filmpjes. En ze krijgen het advies om zelf het Nederlands goed te leren, zodat zij goed over de ontwikkeling van hun kind kunnen praten met professionals die met hun kind werken: op het consultatiebureau, de peuterspeelzaal en op school.

Gelijke Kansen Alliantie
De Gelijke Kansen Alliantie is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de GKA werkt het ministerie van OCW samen met scholen, gemeenten en maatschappelijke partners aan het verbeteren van kansengelijkheid in het onderwijs waarbij de verbinding tussen thuis, school en omgeving centraal staat. Op dit moment zijn er ruim vijftig gemeenten aangesloten bij de Gelijke Kansen Alliantie. Dit aantal zal het komend jaar worden uitgebreid tot een maximum van honderd gemeenten.Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl