“Criminelen het leven lastig maken en veiligheid op straat vergroten”

Gepubliceerd op 23 december 2021

VEILIG WONEN

Samen met partners zoals politie, ISZW, Belastingdienst en Douane gaat Zaanstad de strijd aan met criminelen in Poelenburg en Peldersveld. De manier waarop dat gaat gebeuren staat beschreven in het vastgestelde uitvoeringsplan Veilig wonen, werken en verblijven dat het college naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Dit plan maakt onderdeel uit van het Pact Poelenburg Peldersveld, het bondgenootschap waarin 27 partijen de ambitie hebben uitgesproken om van Poelenburg en Peldersveld wijken te maken waar het voor iedereen fijn en veilig wonen, werken en verblijven is.

“Alle inwoners en zeker onze kinderen moeten nu en in de toekomst alle kansen krijgen hun dromen waar te maken”, zegt burgemeester Jan Hamming. “Helaas is dat op verschillende plekken in onze gemeente niet mogelijk. Zeker in Poelenburg en Peldersveld zorgt criminaliteit voor gebrek aan perspectief en onveiligheid. We trekken hier en nu een grens: dit kan zo niet langer doorgaan. Wij willen, samen met onze partners, criminelen het leven zo lastig mogelijk maken en de veiligheid op straat vergroten. Fraude en een carrière in de criminaliteit mogen niet langer een lonend alternatief zijn voor opleiding of een baan. Met dit uitvoeringsplan kunnen we concreet invulling geven aan de strijd die we moeten voeren.”

Aanpakken overlast en verstoren criminele netwerken
In dit uitvoeringsplan staan twee doelen centraal, die niet los van elkaar staan. Het eerste doel is de aanpak van overlast waar bewoners dagelijks mee geconfronteerd worden en die soms verband houden met de criminele netwerken en zijn verdienmodellen. Hierbij gaat het om zichtbare criminele en overlastgevende activiteiten, die leiden tot een gevoel van onveiligheid, de leefbaarheid onder druk zetten en waarbij bewoners al lang vragen om ingrijpen van de overheid.

Daarnaast richt het plan zich op het verstoren van de criminele netwerken en haar verdienmodellen. Op die manier moet de aantrekkingskracht van het criminele pad voor jongeren verkleind worden.

Interventieteam
Voor dat laatste onderdeel (verstoren criminele netwerken) komt een interventieteam waar verschillende partners mensen aan leveren. Dat team gaat zich de komende jaren richten op de aanpak van fraudebestrijding (woon-, belasting- en uitkeringsfraude), verkeersveiligheid/asociaal parkeer- en rijgedrag, handel in verdovende middelen, huiselijk geweld en kindermishandeling. Als het gaat om de meer invloedrijke ondermijnende criminele netwerken en verdienmodellen, dan richt het team zich met name op de netwerken die zich bezighouden met witwassen van crimineel geld (onder andere in de particuliere woningmarkt), illegale arbeid, mensenhandel (uitbuiting van arbeidsmigranten) en drugshandel.

Lef en lange adem
“Deze aanpak is kei- en keihard nodig”, besluit burgemeester Hamming. “Wegkijken kan niet langer, want dit heeft een ontwrichtende invloed in deze wijken, maar ook op andere gebieden in onze gemeente. Dat kunnen we niet accepteren.

Tegelijkertijd is dit een probleem wat niet van de ene op de andere dag verholpen is. Het vereist lef van alle partners om hun beste beentje voor te zetten in deze aanpak. Onze mensen moeten ingewikkelde en taaie problemen te lijf. Dat gaat tijd en inspanning kosten, daar ben ik me van bewust. Maar ik geloof erin dat we met inzet en een lange adem daadwerkelijk het verschil kunnen maken en de kansen van de kinderen in deze wijken kunnen verbeteren”.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl