Zaanstad onderzoekt drie locaties voor flexwoningen

Gepubliceerd op 20 februari 2023
Afbeelding

De woningnood in Zaanstad is hoog, maar plekken geschikt maken voor woningbouw kost tijd. Noodgedwongen blijven starters lang bij hun ouders wonen of is het vinden van een woning na een scheiding erg moeilijk. En vluchtelingen met een verblijfsstatus verblijven veel te lang in opvangcentra. Daarom zoekt de gemeente Zaanstad samen met woningcorporaties en het Rijk naar oplossingen. 

Een van de oplossingen is het bouwen van tijdelijke woningen, ook wel flexwoningen genoemd. We onderzoeken nu waar deze woningen kunnen staan. Het gaat om drie locaties in Zaanstad, waarvan twee in Poelenburg.

Een flexwoning is een tijdelijke, verplaatsbare woning die 10 tot maximaal 15 jaar op één plek blijft staan. Het zijn eenvoudige woningen die snel gebouwd kunnen worden. En na een aantal jaren opnieuw gebruikt kunnen worden op een andere plek. Flexwoningen zijn sociale huurwoningen bedoeld voor verschillende doelgroepen die met spoed woonruimte nodig hebben. Zoals starters, spoedzoekers, statushouders en Oekraïense vluchtelingen. De toewijzing gebeurt door de woningcorporaties. 

Mogelijke plekken in Zaanstad

We onderzoeken drie plekken als mogelijke locaties om tijdelijke woningen te plaatsen. En hoeveel dat er dan precies kunnen zijn. Daarbij kijken we of het financieel en technisch haalbaar is. En of de locaties goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer, fiets en auto en wat dit betekent voor parkeren in de buurt. We werken op dit moment het plan voor de flexwoningen verder uit. Dat doen we samen met de woningcorporaties. Rond deze zomer verwachten we de uitkomst te hebben van de haalbaarheidsonderzoeken voor deze drie locaties.

Zaanstad onderzoekt de volgende locaties voor flexwoningen:
Zuidervaart: ongeveer 50-75 woningen
De Hemmes: ongeveer 75 woningen
Sportpark Poelenburg: ongeveer 150 – 200 woningen

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl