Verlengde leertijd op basisscholen in Poelenburg en Peldersveld

Gepubliceerd op 20 april 2021
Afbeelding

Jeugd

Vanaf januari 2020 zijn de scholen in Poelenburg en Peldersveld begonnen met het verlengen van de schoolweek met 2,5 uur per week. De scholen en de gemeente binnen het Pact Poelenburg en Peldersveld vinden wij het belangrijk dat deze extra tijd er is voor de kinderen. Kinderen krijgen daardoor meer kans op een goede toekomst.

Door de kinderen meer nieuwe dingen te laten ontdekken, meer aandacht te geven aan taal en hen te aan te moedigen hun talenten ontwikkelen krijgen zij een bredere blik op de wereld. Tijdens de verlengde leertijd wordt er op een andere manier geleerd en wordt ook door andere volwassenen lesgegeven. Met deze leuke, uitdagende en leerzame activiteiten wordt het zelfvertrouwen van de kinderen vergroot en kunnen zij nadenken over goede toekomstplannen voor zichzelf.

Tijdens de verlengde schooltijd wordt er extra aandacht besteed aan taal en rekenen. Er is ook ruimte om te sporten, bewegen, muziek te maken en kunst te maken. Hierdoor krijgen de kinderen de kans om te ontdekken dat zij bijvoorbeeld judo of schaken heel leuk vinden of dat zij heel goed zijn in het bespelen van een muziekinstrument. Ook worden er lessen gegeven door rolmodellen uit verschillende culturen gegeven over het werk dat zij doen. Zo krijgen kinderen meer ideeën over wat zij later willen en kunnen gaan doen. Door te leren over bijvoorbeeld computers, scheikunde of natuurkunde worden de kinderen nog beter voorbereid op de toekomst.

In de lessen leren de kinderen ook om met elkaar samenwerken. Zo hebben de kinderen bijvoorbeeld samengewerkt om posters of robots te maken. Kinderen uit groep 8 krijgen lessen om de overgang naar de middelbare school makkelijker en succesvoller te laten verlopen. Ze maken bijvoorbeeld al kennis met wiskunde en Engels. Door corona zijn veel van deze lessen ook online gegeven. Om meer te kunnen laten zien zullen we in de toekomst meer schrijven over hoe de verlengde leertijd er op de scholen uitziet en wat de kinderen allemaal doen en leren.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl