Hoopvol, hier moeten we mee doorgaan

Gepubliceerd op 20 april 2021
Afbeelding

Jeugd

Als jongerenwerker Aziz Benasskar een oproep zou mogen doen aan gemeente Zaanstad en de bewoners in Poelenburg en Peldersveld in het bijzonder, dan zou die als volgt klinken: 'Meld je kind bij ons aan. Laat ze hun horizon verbreden en sta toe dat ze zichzelf leren kennen!'

Gedreven is een beschrijving die nog het dichtst bij de inzet van deze man komt. Drie jaar is hij nu bezig in de twee pactwijken. Hij gaat dwars door muren, zegt Aziz van zichzelf. ‘Als het moet, dan breek ik er doorheen.’

Alles voor de jeugd, voor de jongens en meisjes die over de rand dreigen te vallen omdat ze onvoldoende scholing krijgen. De tieners weten het jongerenwerk goed te vinden inmiddels. ‘Helaas bereiken we nog onvoldoende de jongsten, de jongetjes van groep 8.’

HET JONGERENWERK IS VEELOMVATTEND

Het jongerenwerk in de twee wijken is veelomvattend, legt Aziz uit. Van de dagelijkse huiswerkbegeleiding en de Jongerenwinkel tot en met bijvoorbeeld meidenavonden. Talentontwikkeling, is het doel, zegt hij. ‘Jongeren leren hoe ze hun horizon kunnen verbreden, zodat ze zelfredzaam worden. Zo tillen we ze naar een hoger ‘level’. Heel veel jongens en meisjes die we bij het jongerenwerk over de vloer krijgen kiezen in eerste instantie, als we ze daar naar vragen voor een toekomst in administratieve banen. Kopieergedrag is dat meestal. Hun vrienden willen ook die kant op. We spiegelen ze betere keuzes voor.’

Aziz: ’Toen ik hier begon was het mijn doel te proberen de negatieve score van de wijk omlaag te brengen. Op vrijwel alle lijstjes stonden Poelenburg en Peldersveld bovenaan: criminaliteit, jeugdwerkloosheid en schooluitval.’

Vooral de gezinnen die het minder breed hebben, ontdekten het jongerenwerk de afgelopen jaren, vertelt hij. ’De meeste ouders beseffen hoe belangrijk het is dat hun kind goede begeleiding krijgt. Zelf kunnen ze hun kind vaak niet helpen met het huiswerk, terwijl ze dat in de meeste gevallen wel graag zouden willen. Soms spreken ze gewoonweg de taal onvoldoende, of ze zijn analfabeet, hebben in het verleden geen onderwijs gevolgd of dat destijds op een andere manier genoten dan wij dat in Nederland geven.’

ACTIVITEITEN VOOR JONGEREN

Aziz mag, nu de maatregelen tegen Corona versoepelen, weer activiteiten voor jongeren in elke leeftijd aanbieden in zijn Jongerenwinkel. ‘We hebben een plan ontwikkeld samen met de netwerkpartners in Poelenburg en Peldersveld. Daarin gaat onze Jongerenwinkel fungeren als een soort intermediair.’

Het doel is dat de jeugd een overzicht gaat krijgen van alle mogelijkheden die voor hen ‘voor het oprapen liggen’. Aziz: ’Door onze partners worden heel veel verschillende activiteiten aangeboden, waar wij de jongeren op willen attenderen. Ze kunnen op dinsdag sporten, er is cultuur op woensdag we kunnen ze naar een sollicitatiecursus sturen. Elke dag, zes dagen in de week zijn we open, is er iets waar we hen naar toe kunnen geleiden.’ Zo stelt hij zich voor dat jongeren die dat graag willen de mogelijkheid wordt geboden een videoclip op te nemen en muziek te maken.

De klassen voor huiswerkbegeleiding zitten inmiddels vol en dat is een hoopvol signaal, stelt de jongerenwerker. Ook met de Jongerenwinkel wil hij ‘doorpakken’ en een activerende rol spelen.

‘Laten we deze aanpak in het pact doorzetten’, verklaart Aziz Benasskar.

‘Ik ben heel enthousiast over de manier van werken. In de bewoners van Poelenburg en Peldersveld is door de overheid de afgelopen 40 jaar nauwelijks geld gestoken. De armoede is nog steeds groot, hun horizon en zeker die van de jongeren was beperkt. Veel van wat nu misgaat kunnen we hen dan ook niet echt kwalijk nemen. Wij zullen voorlopig elk jaar structureel in hen moeten blijven investeren. Laten we met elkaar afspreken dat we dat een flink aantal jaren volhouden.’

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl