Zaanstad ontvangt € 43 miljoen voor kwetsbare wijken

Gepubliceerd op 15 juli 2021
Afbeelding

Veilig Wonen

Goed nieuws: Zaanstad krijgt ruim € 43 miljoen uit het Volkshuisvestingsfonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Het doel is om de veiligheid, de leefbaarheid en de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad in kwetsbare wijken te verbeteren. Het eenmalige fonds kwam tot stand na een intensieve lobby van 15 gemeenten (waaronder Zaanstad) om meer aandacht te krijgen voor kwetsbare wijken. De bijdrage voor Zaanstad richt zich op Zaandam Oost, te weten de vijf wijken Zaandam Zuid, Poelenburg, Peldersveld/Hoornseveld, Rosmolenwijk en Kogerveldwijk.

Wethouder Songül Mutluer: “Waanzinnig goed nieuws! Hiermee gaan we flink investeren in het versneld verduurzamen van zeker 850 woningen, in de openbare ruimte, voorzieningen en in de aanpak van woonfraude. Investeringen die duidelijk zichtbaar zijn in de wijken en direct voelbaar voor de bewoners. Want voorop staat dat het een bijdrage levert aan de leefbaarheid en het welzijn van bewoners. Een duurzamere woning betekent namelijk lagere woonlasten, een groenere omgeving stimuleert ontmoeting en meer kwaliteit van leven, meer inzet op handhaving tegen woonfraude draagt bij aan de veiligheid. Volkshuisvesting gaat namelijk niet alleen om stenen, maar vooral om maatschappelijke meerwaarde voor alle bewoners jong en oud. En dat is precies waar we in Zaanstad met dit fonds op inzetten.”

GROOTSTEDELIJKE PROBLEMATIEK IN EEN MIDDELGROTE GEMEENTE

De bijdrage voor Zaanstad uit het Volkshuisvestingfonds is significant en heel welkom, want Zaanstad kent grootstedelijke problematieken op het gebied van armoede, veiligheid en kansengelijkheid, maar heeft de financiële middelen van een middelgrote gemeente. In Zaandam Oost liggen sociaaleconomisch de meest kwetsbare wijken, waar veel kinderen en jongeren met een 1-0 achterstand beginnen.

Burgemeester Jan Hamming: “Zaanstad heeft deze aanvraag echt als kans aangegrepen voor onze dromen en plannen voor Zaandam Oost. Terecht, want wijken als Zaandam Oost verdienen onze aandacht en hebben ongelofelijk veel potentie als het gaat om kansengelijkheid, veiligheid en leefbaarheid. Uiteraard blijven we realistisch, we lossen natuurlijk niet álle problemen in kwetsbare wijken in één keer op met een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds, daar is meer voor nodig. Kort geleden deed ik hiervoor met 15 burgemeesters een landelijke oproep. Het belangrijkste doel hiervan was: zorgen dat er structureel geïnvesteerd wordt in kwetsbare gebieden in ons land en er zo voor zorgen dat iedereen gelijke kansen op een mooie toekomst heeft. Deze uitkomst is een hele mooie stap in de goede richting en keihard nodig. Maar de komende periode zullen we blijven pleiten voor structurele hulp vanuit het Rijk.”

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl