ruim € 22 miljoen voor woningbouw en leefbaarheid in Zaandam-Oost

Gepubliceerd op 16 mei 2024
Afbeelding

Vandaag heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) bekend gemaakt dat Zaanstad €22.469.517 ontvangt uit het Volkshuisvestingfonds om te investeren in Zaandam-Oost. “Dit is een geweldige impuls voor Zaandam-Oost. Het geld gaan we onder andere investeren in het verbeteren van bestaande woningen omdat er in dit deel van de gemeente relatief veel verouderde woningen zijn met een laag energielabel. Ook gaat er geld naar het verbeteren van de openbare ruimte en naar buurthuizen/ontmoetingsplekken. Door deze bijdrage kunnen we echt het verschil maken in Zaandam-Oost”, zegt wethouder Wonen Harrie van der Laan.

De gemeente heeft samen met Parteon, Rochdale en ZVH een aanvraag gedaan bij het Volkshuisvestingsfonds. Het gaat in totaal om een investering van ruim € 32 miljoen in Zaandam-Oost. Hiervan komt ruim € 22 miljoen uit het Volkshuisvestingsfonds. Het resterende bedrag co-financieren de woningcorporaties en Zaanstad.

Het gaat om de volgende investeringen in Zaandam-Oost:

  • Het verbeteren van ongeveer 500 particuliere woningen door verduurzaming en de aanpak van achterstallig onderhoud.
  • Het levensloopbestendig maken van 200 woningen.
  • De mogelijkheid tot het aankopen van circa 166 woningen door de woningcorporaties in Zaandam-Oost om ‘hun’ complexen waar in het verleden enkele woningen zijn verkocht weer te komen tot aansluitende complexen om het beheer en de leefbaarheid van deze gebouwen te verbeteren.
  • Het realiseren van buurthuis Pannerood als ontmoetingsplek voor buurtbewoners door een investering in de bestaande bebouwing.
  • De aankoop en verbouwing van de Sint Jozefkerk om een ontmoetingsplek/buurtcentrum voor de Kogerveldwijk te realiseren.
  • De aanpak van het Kogerveldplein als onderdeel van de knooppuntontwikkeling.
  • Het vergroenen van Zaandam-Oost door verschillende projecten in de openbare ruimte, onder andere de herinrichting van de Kleurenbuurt-Noord en Vriesgroenstraat, de voorpleinen van de ERA-flats, de recreatieve zone onder hoogspanningslijn Kogerveld en het Laanplantsoen. Daarnaast het aanleggen van een extra wandelpad, twee bruggen en een skatebaan in het Darwinpark.
  • Het realiseren van het Huis van de Wijk. Deze multifunctionele maatschappelijke voorziening vervangt het huidige wijkcentrum Poelenburcht en wordt onder andere uitgebreid met een bibliotheek.

Vijf wijken
Zaandam-Oost bestaat uit vijf wijken: Poelenburg, Peldersveld, Kogerveldwijk, Rosmolenwijk en Zaandam-Zuid. In deze wijken is de woningvoorraad eenzijdig en de kwaliteit van de openbare ruimte en de voorzieningen mager. Er woning relatief veel kwetsbare huishoudens met een stapeling van problemen op het gebied van armoede en schulden, werkloosheid, gezondheids- en onderwijsachterstanden, criminaliteit en ondermijning.

Pact Zaandam-Oost
In het Pact Zaandam-Oost werken ruim 40 partners doormiddel van een integrale aanpak aan een sterke veerkrachtige wijk. Ambitie is dat bewoners in Zaandam-Oost in gemengde buurten wonen met verschillende type woningen, in uiteenlopende prijsklassen, die verduurzaamd en dus energiezuinig zijn. Met aantrekkelijke en eigentijdse voorzieningen en een openbare ruimte met veel groen en volop mogelijkheden voor beweging. Met de bijdrage uit het volkshuisvestingsfonds kunnen corporaties, gemeente en andere partijen onder andere werken aan de verbetering van corporatiecomplexen en particuliere woningvoorraad.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl