Woonvisie enquête: wat vindt de wijk?

Gepubliceerd op 24 juni 2021
Afbeelding

Veilig wonen

Het PACT is bezig met de woonvisie Poelenburg-Peldersveld: dit is onze visie op de toekomst voor het wonen in de wijk. We zijn nu halverwege het ontwikkelen van deze visie, en hebben de inwoners van de wijk om hun mening gevraagd.

Door middel van zo’n 120 enquêtes, afgenomen door de PACT-partners, hebben we een aardig beeld hoe de inwoners zelf denken over de toekomst van hun wijk. Zo geven veel bewoners aan dat ze graag in een wijk leven samen met mensen die ongeveer dezelfde levensstijl hebben. Daarbij geven ze wel duidelijk aan dat er meer verschillende woonvormen zouden moeten komen die beter passen bij de wensen van de bewoners. Verder worden thema’s als “veilig wonen”,  “de buren”, “goed contact” en “groen” als belangrijk ervaren. Een zeer groot deel van de bewoners geeft aan dat ze “meer groen” voor de toekomst erg belangrijk vinden, nog belangrijker dan parkeren. Ook ziet men graag dat het winkelaanbod beter wordt, evenals de mogelijkheden om te sporten. 

Op korte termijn ziet men de komst van de Wandelroute Wateringen, het Stadsstrand en het Pierenbadje als concrete verbeteringen in de wijk. Tenslotte geven veel bewoners aan dat de wijk diverser moet worden qua achtergrond van de mensen die er wonen. Klik hier voor alle resultaten.  Wij zullen u op de hoogte houden van de verdere ontwikkeling van de woonvisie.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl